خواهشمند است قبل از ثبت شکایت ، به نکات زیر توجه فرمایید.
تکمیل اطلاعات فیلدهای ستاره دار الزامی است.
در صورتیکه قبلا شکایتی ارسال نموده اید و پرونده شما در حال رسیدگی است از ارسال مجدد همان شکایت یا گزارش خودداری نمایید.